Khamis, 15 Disember 2011

DST KSSR

Floating & Sinking Experiment
Diver in a Bottle
Materials you will need:
• Paper Clip
• Plastic Pen Top with Clip
• Plasticine (Modelling Clay)
• Empty Plastic Water Bottle with Lid (2L)
Steps:
1.  Make a plasticine (modelling clay) figure 3.5cm (1.25in) long.  Fix the paper-clip to its head and hang it from the pen top.  Fill the bottle with water and drop in the scuba diver.
2.  The pen top should float with its top just above the water level.  Make the figure bigger or smaller if needed.  Then pour in more water and screw the top on tightly.
Why the diver rises and sinks:
When you put the pen top in the water, a bubble of air is trapped inside it.  This trapped air bubble makes the diver less dense than water, so it floats.  When you squeeze the bottle, water squashes the air and takes up more space in the pen top.  Now the diver is denser than water, so it sinks.  When you relax your grip on the bottle, the air in the pen top expands again.  Now the diver is less dense than water, so it comes back up to the surface. 

Sabtu, 29 Oktober 2011

Tumbuhan

Haiwan

DST KSSR

Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I.
MATLAMAT
Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK.
FOKUS
Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:
 Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian.
 Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis, mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.
 Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid.

 Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains, RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains, TMK dan RBT di Tahap II.
Sains
Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian.
Reka Bentuk dan Teknologi
Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis, mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.
Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid.
DOKUMEN STANDARD
Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi, terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi.
Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST.
Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:
 Sains Hayat
 Sains Fizikal
 Sains Bahan
 Bumi dan Sains Angkasa
 Teknologi dan kehidupan Lestari - Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini.
DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:
 menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika
 memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian
 menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat
 menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat

 menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan
 menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran
 menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif

Sabtu, 15 Oktober 2011

keunikan Parit Buntar

Tempat kediaman saya - Parit Buntar

Daerah Kerian Perak merupakan sebuah daerah yang terkenal dengan jolokan Jelapang Padi Negeri Perak. Daerah Kerian berada di bawah pentadbiran Majlis Daerah Kerian (MDK) yang berpusat di Parit Buntar. Parit Buntar terletak di sebelah Utara Negeri Perak dan bersempadan dengan dua buah negeri iaitu Bandar Baharu Kedah dan juga Nibong Tebal, Seberang Perai Selatan Pulau Pinang. Selain terkenal sebagai daerah yang subur dengan hasil buminya, ia juga turut terkenal dengan keindahan alam semula jadinya. Berkeluasan kira-kira 90,000 km persegi, Daerah Kerian mempunyai tanah rata dan subur serta dua daripada mukim yang terdapat di daerah ini merupakan kawasan yang berbukit iaitu Gunung Semanggol dan Beriah.
Parit Buntar yang menjadi pusat pentadbiran bagi Daerah Kerian merupakan sebuah penempatan yang semakin membangun. Jika dahulu, Parit Buntar hanyalah sebuah pekan kecil, namun lama-kelamaan, ia telah berkembang sehinggalah menjadi sebuah bandar yang teratur serta membangun. Segala kemudahan lengkap tersedia di Bandar Parit Buntar. Parit Buntar terdiri daripada gabungan bandar lama dan bandar baru.
Daerah Kerian mempunyai lapan buah mukim di bawahnya. Antaranya ialah Parit Buntar, Tanjung Piandang, Kuala Kurau, Bagan Tiang, Bagan Serai, Gunung Semanggol, Beriah dan juga Selinsing. Mercu tanda bagi Bandar Parit Buntar adalah Menara Jam yang terletak di Pekan Lama Parit Buntar. Ia adalah lambang kemajuan dan kemakmuran penduduk Parit Buntar. Menara jam ini dibina pada awal tahun 1961 dan telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia Pertama iaitu Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 24 Ogos 1961. Menara ini didirikan oleh Lim Chong Chee PB.

Khamis, 13 Oktober 2011

Program Susu 1MalaysiaProgram Susu 1Malaysia yang dinikmati lebih tiga juta pelajar sekolah rendah di 7,685 sekolah rendah kerajaan seluruh negara adalah sebahagian hasrat kerajaan untuk membina generasi baru yang lebih cerdas. Pelaksanaan program di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran itu, bukan setakat memperkenalkan program Susu 1Malaysia malah bermatlamat untuk mewujudkan generasi muda Malaysia yang kuat, sihat dan secara mentalnya lebih dinamik pada masa depan. Ia juga memberi kesan dan manfaat besar sekiranya setiap pelajar sekolah rendah dapat dididik untuk membiasakan diri meminum susu setiap hari.

Program Susu 1Malaysia

Isnin, 10 Oktober 2011

                                 Merdeka!Merdeka! Merdeka.......
                                       Kita Anak Malaysia!

Rabu, 5 Oktober 2011

1m1s

My Slideshow: Me’s trip to Ipoh, Perak, Malaysia was created by TripAdvisor. See another Ipoh slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.

Ahad, 2 Oktober 2011

Whitney - Saving All My Love For You Mp3 | MP3-Codes.com

Whitney - Saving All My Love For You Mp3 | MP3-Codes.com

Falsafah Pendidikan Guru

falsafah pendidikan guru (FPG)

"Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin."

Isnin, 26 September 2011

Tugasan KRB3033

myLMS - Announcement

TUGAS KRT 3013

TUGASAN KRT3013 TMK..
1.Tugasan 1A - Forum 10% -tarikh akhir 3/10/2011
2.Tugasan 1B – Esei 20%
-Secara individu-Cara hantar emel kepada pensyarah mengikut Kumpulan
-4 hingga 5 m/s sahaja dalam format pdf/doc/mana-mana format yg bersesuaian 

Soalannya: Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses P&P di bilik darjah .Sebagai guru di sekolah rendah,jelaskan isu berikut:
1.Kenalpasti masalah pengajaran di dalam bilik darjah
2. Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu menyelesaikan masalah dalam (1)
3.Tugasan 1C – Pembangunan Blog 30% 
- Blogger-Link blog perlu diletakkan dalam MyGuru
-Markah akan di beri mengikut perkembangan blog
-Tarikh akhir 12/Dis/2011 « ‹ › »

Ahad, 25 September 2011

KRT 3013 TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH

KRT 3013 TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH
SINOPSIS KURSUS
Kursus ini merangkumi topik-topik yang dapat mengembangkan kemahiran asas komputer dalam kalangan kanak-kanak seperti menggunakan komputer, menyimpan dan mendapat kembali maklumat, berkomunikasi, mencetak dan sebagainya. Juga diberi tumpuan kepada persediaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran, pemilihan perisian yang sesuai, perkembangan kemahiran asas melalui teknologi maklumat seperti mengenal nombor, huruf, kemahiran membaca dan kemahiran matematik.
OBJEKTIF KURSUS
1. Menyatakan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.
2. Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan.
3. Menyatakan dengan jelas implikasi penggunaan komputer dalam pembangunan keprofesionalisma guru.
4. Menunjukkan dan mengamalkan nilai dan etika murni dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.
5. Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.
6. Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran

Sabtu, 24 September 2011

blog pendidikan TMK: Buka laman web yang disekat dengan Google DNS

blog pendidikan TMK: Buka laman web yang disekat dengan Google DNS: eperti yang telah sedia maklum, kerajaan Malaysia telah menyekat beberapa laman web termasuklah laman perkongsian fail yang popular seperti...